piątek, 13 marca 2015

Poradnia Psychologiczna - PSYCHE

Poza działalnością związaną z organizowaniem szkoleń i sporządzaniem profili psychologicznych zajmuje się również prowadzeniem poradni psychologicznej i udzielaniem konsultacji psychologicznych.

Zapraszam do kontaktu osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przeżywając różne osobiste problemy potrzebują pomocy psychologicznej. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji i rozmowa ze specjalistą może nam wtedy pomóc.

Zapraszam: http://psycholog-poradnia-psyche.blogspot.com/

Pozostałe Usługi: Profilowanie Kryminalne i Psychogeograficzne

Zajmuje się sporządzaniem profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw na zlecenie instytucji państwowych i osób prywatnych. Tworzenie profilu pomaga wytypować sprawcę przestępstwa i pozwala na porównanie cech psychicznych podejrzanego do cech hipotetycznego sprawcy.

Zajmuje się również tworzeniem profili psycho-geograficznych, pozwalających na określenie prawdopodobnego miejsca zamieszkania sprawcy popełniającego swoje przestępstwa seryjnie.

Każdy człowiek posiada zestaw względnie stałych cech psychofizycznych, które przejawiają się w jego zachowaniu. Dzięki temu obserwując i badając jakiś przejaw jego działania możemy wnioskować o tych cechach w oparciu o wiedzę psychologiczną i inne dziedziny nauki (np. statystykę, socjologię, antropologię, biologię, medycynę itp.). Skoro przestępstwo jest wynikiem działania, analizując je możemy w przybliżeniu określić cechy sprawcy (psychiczne i fizyczne), co w znaczący sposób pomoże w jego wytypowaniu. Profilowanie psychologiczne to proces polegający na:
a) badaniu pod kontem psychologicznym danych dotyczących przestępstwa i
b) określenie na ich podstawie charakterystycznych cech sprawcy tego przestępstwa – czyli     
     stworzenie jego profilu psychologicznego.

Profilowanie psycho-geograficzne próbuje ustalić związek sprawcy z miejscem popełnionej zbrodni (m.in. Dlaczego wybrał to miejsce?  Jak sprawca na nie dotarł? Jak je opuścił? Jak wybrał sposób przemieszczania się?). Według założeń tej metody istnieje bardzo silne powiązanie między środowiskiem geograficznym a zachowaniem człowieka. W umyśle sprawcy istnieje „mapa mentalna”  otoczenia. Zawiera ona przestrzenne odzwierciedlenie środowiska wraz z przypisanym do niego ładunkiem emocjonalnym. 

niedziela, 8 marca 2015

Cennik

Cenę sporządzenia profilu ustala się zawsze indywidualnie, w zależności od złożoności sprawcy i indywidualnych potrzeb klienta.

Ceny szkoleń są zależne od ilości kursantów i miejsca gdzie się ono odbywa (koszty dojazdu).

Szkolenie indywidualne w Warszawie - 150zł - 300zł (w zależności od czasu szkolenia)

W przypadku grupy 5-10 osobowej w Warszawie, cena to najczęściej 100 zł od kursanta.Szkolenia Idywidualne i Grupowe

Organizuje profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki psychologii śledczej i przeciwdziałania przemocy seksualnej.
Szkolenia są przeprowadzane indywidualnie (koszt 100 zł) lub grupowo
(wymogiem jest zebranie 5 osobowej grupy w danym terminie, zainteresowanej danym zagadnieniem - cena w zależności od liczebności grupy).

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wysłać e-mail na adres: instytut-psyche@wp.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo i zdobytą wiedzę


Poniżej przedstawiam klasyczną ofertę szkoleniową, istnieje jednak możliwość zaprezentowania innych zagadnień w ramach poruszanej przeze mnie tematyki - w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb. 
 
TEMATYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW :
PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE ŚLEDCZEJ

- Wstęp (informacje ogólne)
- Geneza profilowania psychologicznego
- Możliwości profilowania w praktyce
- Metodologia profilowania:
   - Dane techniczno-medyczne
   - Analiza wiktymologiczna
   - Analiza miejsca zdarzenia i ramy czasowe zdarzenia
   - Analiza śladów behawioralnych
   - Modus operandi i podpis sprawcy
   - Motywacja sprawcy
- Charakterystyka sprawcy
- Analiza wybranych przypadkówPROFILOWANIE KRYMINALNE PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH DZIAŁAJĄCYCH SERYJNIE
- Typologie przestępców seksualnych działających seryjnie
- Kształtowanie się osobowości seryjnych gwałcicieli i morderców
- Lokalizacja terenu działania i miejsca zamieszkania sprawcy
- Modus operandi sprawców seryjnych przestępstw seksualnych
- Praktyki zastępcze przejawiane przez sprawców
- Pozostałe informacje przydatne przy typowaniu sprawców

PROFILOWANIE PSYCHO-GEOGRAFICZNE
- Czym jest profilowanie psycho-geograficzne? Podstawy teoretyczne metody
- Rodzaje profilowania psychologicznego
- Model profilowania psycho-geograficznego oparty na stylu działania sprawców przestępstw seryjnych
- Sporządzanie profilu psycho-geograficznego

SERYJNI MORDERCY – OBRAZ SPRAWCY
- Kim jest seryjny morderca (objaśnienie terminologii)
- Istniejące typologie seryjnych morderców
- Czynniki kształtujące skłonności do popełniania seryjnych morderstw
- Osobowość seryjnych morderców
- Opisy przypadków

PEDOFILIA – SPRAWCY CZYNÓW PEDOFILSKICH
- Definicja pojęcia
- Typologia sprawców i czynniki kształtujące dewiacje
- Modus operandi sprawców
- Analiza przypadków

ZAPOBIEGANIE I PRZECIWSTAWIANIE SIĘ PRZEMOCY SEKSUALNEJ (zajęcia dla gimnazjalistów, licealistów lub/i nauczycieli – 45 lub 80 minut)
- Wprowadzenie do tematyki
- Definicja przemocy seksualnej i norma partnerska – praca w grupach
- Pojęcie normy a przemoc seksualna
- Rodzaje przemocy seksualnej – praca w grupach
- Motywacja sprawców przemocy seksualnej
- Czym jest gwałt/formy zabezpieczenia przed nimi – praca w parach
- Cyber przemoc seksualna
- Przeciwdziałanie przemocy seksualnej w twoim środowisku
- Umiejętność zwracania się po pomoc

JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ GWAŁTU
- Czym jest gwałt?
- Typologia sprawców
- Psychologiczne następstwa przemocy seksualnej
- Jak się zabezpieczyć?
- Gdzie szukać pomocy?