niedziela, 8 marca 2015

Szkolenia Idywidualne i Grupowe

Organizuje profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki psychologii śledczej i przeciwdziałania przemocy seksualnej.
Szkolenia są przeprowadzane indywidualnie (koszt 100 zł) lub grupowo
(wymogiem jest zebranie 5 osobowej grupy w danym terminie, zainteresowanej danym zagadnieniem - cena w zależności od liczebności grupy).

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wysłać e-mail na adres: instytut-psyche@wp.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo i zdobytą wiedzę


Poniżej przedstawiam klasyczną ofertę szkoleniową, istnieje jednak możliwość zaprezentowania innych zagadnień w ramach poruszanej przeze mnie tematyki - w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb. 
 
TEMATYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW :
PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE ŚLEDCZEJ

- Wstęp (informacje ogólne)
- Geneza profilowania psychologicznego
- Możliwości profilowania w praktyce
- Metodologia profilowania:
   - Dane techniczno-medyczne
   - Analiza wiktymologiczna
   - Analiza miejsca zdarzenia i ramy czasowe zdarzenia
   - Analiza śladów behawioralnych
   - Modus operandi i podpis sprawcy
   - Motywacja sprawcy
- Charakterystyka sprawcy
- Analiza wybranych przypadków