wtorek, 24 listopada 2015

5. MOJA KSIĄŻKAJuż dziś w sprzedaży ukazała się moja książka (http://allegro.pl/seryjni-i-wielokrotni-mordercy-i5816940668.html), będąca monografią poświęconą seryjnym mordercom. Jest ona wynikiem wielu lat badań, które poświęciłem na analizę ich wzorców zachowań w celu lepszego profilowania psychologicznego popełnianych przez nich zbrodni. Książka poza sylwetkami sprawców, przedstawia przede wszystkim psychologiczne aspekty działania seryjnych morderców i rozwój ich dewiacji.  

 Polecam osobom, które zawodowo stykają się z omawianą tematyką, studentom oraz wszystkim zainteresowanym tym tematem.

Spis treści:Wstęp
Część I. Zagadnienia ogólne
Rozdział 1. Rys historyczny seryjnych i wielokrotnych morderstw
               1.1. Gelles de Rais (Retz)
               1.2. Vlad Tepes ( Dracula)
               1.3. Elżbieta Batory
               1.4. „Kuba Rozpruwacz”
               1.5. Theodor „Ted” Robert Bundy
               1.6. Mary Flora Bell
               1.7. Przegląd  epok w dziejach seryjnych i wielokrotnych morderstw
               1.8. Liczba aktywnych seryjnych i wielokrotnych morderców
               1.9. Definicja seryjnego i wielokrotnego mordercy
               1.10. Istniejące typologie sprawców
Rozdział 2. Metodologia badań własnych
               2.1. Cel przeprowadzonych badań
               2.2. Badane zmienne
               2.3. Hipotezy badawcze
               2.4. Zastosowane narzędzia badawcze
               2.5. Sposób przeprowadzenia badań

Część II. Motywacje i model kształtowania się skłonności przestępczych u   
                   seryjnych i wielokrotnych morderców – Zespół ZSF
Rozdział 3. Osobowość seryjnych i wielokrotnych morderców
               3.1. Zaburzenia osobowości u seryjnych i wielokrotnych morderców
                  3.1.1. Psychopatia (osobowość dyssocjalna, antysocjalna)
                  3.1.2. Osobowość narcystyczna
                  3.1.3. Osobowość schizoidalna
                  3.1.4. Osobowość paranoicznae
                  3.1.5. Osobowość chwiejna emocjonalni
               3.2. Przykłady opisów osobowości sprawców…
               3.3. Stereotypy dotyczące seryjnych i wielokrotnych morderców
Rozdział 4. Sprawcy o motywacji seksualnej
               4.1. Sadyzm seksualny
          4.2. Rozwój sadystycznych skłonności seksualnych u seryjnych i  
                 wielokrotnych morderców
               4.3. Opis sadystycznych fantazji u seryjnych morderców  
                      Anatolij Sliwko
               4.4. Zwierzenia sadystów seksualnych w kontekście działań seryjnych i      
                 wielokrotnych morderców (badania własne)………………………...
          4.5. Seryjni mordercy z lubieżności
                  4.5.1. Dusiciele - Mariusz S. „Wampir ze Stefankowic”
                  4.5.2. Sprawcy torturujący swoje ofiary (Znęcacze) – Bogdan Arnold.
                  4.5.3. Nekrofile - Edmund Kolanowski
                  4.5.4. Wampiryzm – opis zjawiska
                     4.5.4.1. Stanisław Rachubiński
                 4.5.5. Kanibale – Jeffrey Dahmer, Issei Sagawa i Karl Denke
               4.6. Seryjni gwałciciele mordujący swoje ofiary – Paweł Tuchlin
               4.7. Seryjni „gniewni” gwałciciele mordujący swoje ofiary –
                      Piotr Stasiuka, Julian Koltun
               4.8. Parafilie współwystępujące z sadyzmem u seryjnych i 
                      wielokrotnych morderców
                  4.8.1. Fetyszyzm
                  4.8.2. Pedofilia
                     4.8.2.1. Mariusz Trynkiewicz, Tadeusz Kwaśniak
Rozdział 5. Sprawcy o motywacji emocjonalnej
               5.1. Sprawcy emocjonalni: podtyp sadystyczny - Karol Kot,
                      Daniel  Wojtkiewicz
               5.2. Sprawcy emocjonalni: podtyp mściwy – Krzysztof Gawlik,  
                      Władysław Baczyński
               5.3. Sprawcy emocjonalni: podtyp impulsywny – Lesław W.
Rozdział 6. Sprawcy kierujący się motywacją instrumentalną
               6.1. Sprawcy kierujący się motywacją instrumentalną: podtyp    
                      manipulacyjny -Władysław Mazurkiewicz
               6.2. Sprawcy kierujący się motywacją instrumentalną: podtyp 
                      rabunkowy – Gang zabijający właścicieli kantorów, Gang  
                      zabijający staruszki
               6.3. Sprawcy kierujący się motywacją instrumentalną: podtyp          
                      kryminalny – Daniel Szymanowski
               6.4. Sprawcy kierujący się motywacją instrumentalną: podtyp płatny  
                      zabójca – Sławomir Połeć
Rozdział 7. Kwestie poczytalność i choroby psychiczne seryjnych morderców…..
               7.1. Motywacja urojeniowa u seryjnych morderców –
                      Richard Trenton Chase
               7.2. Upośledzenie umysłowe i organiczne zaburzenia osobowości -   
                      Leszek Pękalski
               7.3. Osobowość mnoga (zaburzenia dysocjacyjne)
Rozdział 8. Model kształtowania się skłonności przestępczych u seryjnych i  
                   wielokrotnych morderców - zespół ZSF
               8.1. Istniejące teorie na temat kształtowania się skłonności do  
                      popełniania seryjnych morderstw
          8.2. Zaburzenia psychiczne
          8.3. Sadystyczne tendencje
               8.4. Frustracje występujące u sprawców
               8.5. Współdziałanie czynników wchodzących w skład zespołu ZSF
              8.6. Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat zespołu ZSF

Część III. Profilowanie psychologiczne i psypsychogeograficzne – oparte na  
                  stylu działania sprawcy i jego motywacji
Rozdział 9. Tworzenie profilu psychologicznego
               9 .1. Historia profilowania
               9.2. Rodzaje profilowania
               9.3. Sporządzanie profilu
                  9.3.1. Dane techniczno-medyczne
                  9.3.2. Analiza wiktymologiczna
                  9.3.3. Analiza miejsca zdarzenia i ramy czasowe zdarzenia
                  9.3.4. Analiza śladów behawioralnych
                  9.3.5. Rekonstrukcja przebiegu zdarzeń
                  9.3.6. Modus operandi i podpis sprawcy
                  9.3.7. Motywacja sprawcy
               9.4. Charakterystyka sprawcy
Rozdział 10. Typologia seryjnych i wielokrotnych morderców oparta na ich stylu 
                     działania – sprawcy metodyczni i epizodyczni
               10.1. Sprawca metodyczny - Joachim Knychała
               10.2. Sprawca epizodyczny: Adam Z. „Wampir z Kowar”
Rozdział 11. Cechy charakterystyczne oraz sposób działania seryjnych i  
                     wielokrotnych morderców
               11.1 Ogólny opis badanej grupy
               11.2. Lokalizacja terenu działania sprawcy
                        (od jakich czynników zależy?)
               11.3. Wybór ofiary i sposób jej pochwycenia
               11.4. Przygotowanie narzędzi do popełnienia zbrodni
               11.5. Obchodzenie się z ofiarą
               11.6. Sposób pozbycia się ciała ofiary
               11.7. Zabieranie rzeczy należących do ofiary i  powrót na miejsce  
                        zbrodni
               11.8. Praktyki zastępcze
               11.9. Alkohol
               11.10. Karalność
               11.11. Częstotliwość ataków
               11.12. Możliwości sprawców
               11.13. Działanie w grupie
               11.13. Przystosowanie do życia w społeczeństwie
Rozdział 12. Model profilowania psycho-geograficznego – oparty na stylu          
                     działania i motywacji sprawców seryjnych i wielokrotnych
                     morderstw
                12.1. Profilowanie psycho-geograficzne
                12.2. Instrukcja zastosowania modelu profilowania
                         psycho-geograficznego opartego na stylu działania sprawcy
                12.3. Podsumowanie

Uwagi końcowe
Bibliografia